تبلیغات
دیـر مـغـان - مطالب آذر 1392
1392/09/19

فاجعه

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

امروز گرسنگی فکر، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است.