تبلیغات
دیـر مـغـان - مطالب اسفند 1392
1392/12/18

رایگانی

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    


بـدیـد  از  دور  پـیـری  را جـوانـی       خمـیـده پـشـتِ  او  هـمـچـون  کـمـانـی
      
ز سـودایِ جوانی گفت «ای پیـر!       به چند است آن کمان؟ پیش آی و زر گیر»     
جوان را پیـر  گفت «ای زندگانی!       مرا   بـخـشـیـده انـد  ایـن   رایـگـانـی           
نـگـه می دار  زر ، ای تـازه بُـرنـا!       تـو  را  هـم  رایـگـان  بـخـشـنـد  فـردا»