تبلیغات
دیـر مـغـان - مطالب مهر 1390
1390/07/28

افکار

   نوشته شده توسط: سید علی هاشمی    

کاش بجای این همه باشگاه زیبایی اندام در شهرمان، یک باشگاه زیبایی افکار داشتیم.

  مشکل امروز ما اندام ها نیستند، افکارها را دریابیم و درست کنیم.

افکارها را در یابیم